هه­فت چگا  ئه­ولاتر

 

 هه­فت چگا  ئه­ولاتر

هه­فت چگا  ئه­ولا

كه­ر­ۊه  بخه­فم

عه ترێ ده  گيرفانتان

جامه­كێ ده  ده­ستان بوو

تاڵێ خوه­ر   ده گيستان بڕشێ

مانگ  ده  تێوڵتان  ئه­ڵاێ

كه­نيامه

ده  هه­فت  چگا  ئه­ولاتر

خڕم  دانه

ليژماو  كرياگه

نوقره  ڕشيامه­ساو  خوه­م

جامه­ك

چه­م

 ده­م

چه­قانگه

هه­فت چگا ئه­ولاتر

هه­فت چگا  ئه­ولا

 كۊه  ئه­ڵسامه

ك   نه­مرم

 چه م

 ده م

چه قانگه

هه فت چگا ئاو لاتر

هه فت چگا ئه و لا

 كويه ئه لسامه

ك نه مرم

 ***

 معني برخي از لغات

- چگا  :  تپه

- جامه ك : آيينه

- كه ر يوه  : خرگوش

- گير فانتان : جيبتان